Skip to content

Interactief postcorrectie systeem – Jesse de Does #impactdemo

16 February, 2011

Jesse de Does van het INL presenteert nog een manier van postcorrectie: de correctie van meerdere woorden met dezelfde fout. Hier is een speciale postcorrectie tool voor ontwikkeld in IMPACT door de Universiteit van Munchen (LMU). Zonder specifieke verrijking van de tekst kan deze tool een profiel maken van patronen in een tekst, en bijvoorbeeld specifieke OCR fouten markeren.

Deze tekstprofiler geeft uitgebreide achtergrondinformatie bij de verschillende OCR fouten en historische spellingsvarianten in een tekst. Ook kunnen woorden met zowel OCR fouten als historische spelling correct worden geidentificeerd.

—————————-

Jesse de Does (INL) presents another way to perform postcorrection: correcting multiple words with the same error. The University of Munich (LMU) developed a tool that can make a text profile of certain patterns, without specific enrichment of the text. This profile for example marks specific OCR errors. 

The text profiler gives extensive background information on the different OCR errors and historical spelling variants in a text, and can also identify words with both OCR error and historical spelling correctly.

Lieke Ploeger, Koninklijke Bibliotheek

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: