Skip to content

Toekomst van IMPACT: Centre of Competence – Hildelies Balk #impactdemo

16 February, 2011

De afsluitende presentatie van de IMPACT Demo dag wordt gegeven door Hildelies Balk. Zij vertelt over de toekomst van het IMPACT project: binnenkort zal het IMPACT Centre of Competence voor digitalisering van tekstnmateriaal van start gaan, dat tot 3 jaar na afloop van IMPACT in de lucht zal blijven. Dit Centre zorgt ervoor dat kennis en resultaten uit IMPACT beschikbaar blijven en verder ontwikkeld kunnen worden.

Andere Europese Centres of Competence zijn bijvoorbeeld:

  • PrestoPrime (voor digitalisering van audiovisueel materiaal)
  • OPF (Open PLANETS Foundation, voor digitale duurzaamheid)
  • 3D-COFORM (voor 3D digitalisering van bijvoorbeeld beeldhouwwerken en monumenten)

Het IMPACT consortium is in 2010 begonnen met de ontwikkeling van een business model voor het Centre of Competence, door middel van workshops met allerlei mensen (meestal van het hoger management) van de verschillende IMPACT partners. Ook heeft er een workshop met de Europese Commissie plaatsgevonden.

Er is inmiddels een concept voor het Centre of Competence, dat ter goedkeuring zal wolrden voorgelegd aan de IMPACT General Assembly. De drie beoogde interessegroepen zijn contenthouders, onderzoekers en service & product providers.

Geinteresseerden in dit Centre of Competence kunnen contact opnemen met impact@kb.nl of de IMPACT helpdesk.

—————————-

Hildelies Balk gives the final presentation of the IMPACT Demo day. She talks about the future of IMPACT: the IMPACT Centre of Competence in Text Digitisation will be launched in the near future. This Centre will make sure the knowledge and results of IMPACT will be sustained and further developed up to three years after the project ends.

Some examples of other European Centres of Competence:

  • PrestoPrime (for digitisation of audiovisual material)
  • OPF (Open PLANETS Foundation, for digital preservation)
  • 3D-COFORM (for 3D digitalisering of sculptures, monuments and objects)

The IMPACT consortium started to develop a business model for the Centre of Competence in 2010, by conducting workshops with IMPACT partner staff (usually of the higher management) and a workshop with the European Commission.

At the moment there is a concept for the Centre of Competence which will go to the IMPACT General Assembly for approval. The three target group are content holders, researchers and service & product providers.

Lieke Ploeger, Koninklijke Bibliotheek

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: